Op naar een zorgeloos pensioen

Zelfs als je nog enkele jaren verwijderd bent van je pensioen, loont het de moeite om over sommige dingen goed na te denken. Vóór je pensioen moet je namelijk enkele belangrijke beslissingen nemen.

Weet je bijvoorbeeld al wanneer je met pensioen wil gaan? Of hoe je het opgebouwde pensioenkapitaal uit je groepsverzekering zal opnemen? Misschien wil je het de laatste jaren van je actieve carrière iets rustiger aan doen, om al een beetje te wennen aan de extra vrije tijd. Dan zitten opties zoals tijdskrediet en deeltijds werken misschien in je hoofd …

Hieronder helpen we je alvast op weg naar een leuk en zorgeloos pensioen
Je wettelijk pensioen
je wettelijke pensioen
De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel 65 jaar, maar zal tegen 2030 verhoogd worden tot 67 jaar.

Starten bij het begin: je wettelijk pensioen aanvragen

 

Het aanvragen van je pensioen is heel eenvoudig. Als je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat, hoef je zelfs niets te doen. De Federale Pensioendienst (FPD) doet in dat geval automatisch al het nodige. Enkel als je je pensioen wil opnemen vóór je wettelijke pensioenleeftijd, moet je dat expliciet aanvragen. Mits je voldoet aan de voorwaarden inzake leeftijd en beroepsloopbaan, kan dit vanaf 1 jaar voor je gekozen datum, op je gemeente- of stadhuis, rechtstreeks via de FPD of online op www.pensioenaanvraag.be.

 

Wanneer je wettelijk pensioen opnemen?

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel 65 jaar (met uitzondering van bepaalde beroepscategorieën waarvoor een specifieke regeling geldt). De regering heeft echter beslist om deze te verhogen tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Je kan vervroegd wettelijk pensioen opnemen als je minimum 40 jaar hebt gewerkt en minstens 62 jaar bent. Enkel voor lange loopbanen is het uitzonderlijk mogelijk om je (vervroegd) wettelijk pensioen nog op te nemen vóór de leeftijd van 62 jaar. Onderstaande tabel geeft weer aan welke voorwaarden je moet voldoen om met vervroegd pensioen te kunnen gaan:

 

​Datum ​Minimum  leeftijd Loopbaanvoorwaarde

Uitzonderingen lange loopbanen

 ​2018​​63​4160 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
​61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar
​ vanaf 2019​63​​42​60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
​61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar
Je aanvullend pensioen: de groepsverzekering

Wat moet je doen om het kapitaal van je groepsverzekering op te nemen?

Wees gerust: net zoals bij het wettelijk pensioen hoef je ook hier niet veel te doen. Er is wel een verschil tussen de groepsverzekering bij je huidige werkgever, en deze bij je vorige werkgever(s):

 • Je huidige werkgever zal je enkele maanden voor je pensionering contacteren om samen alles te overlopen. De uitbetaling van je huidige groepsverzekering gebeurt bij je pensionering, door de pensioeninstelling van je werkgever.
 • Voor de betaling van je groepsverzekering(en) bij je vorige werkgever(s) kan je op het ogenblik van je pensionering terecht bij de pensioeninstelling. Vanaf 2017 zal de pensioeninstelling rechtstreeks door de overheid op de hoogte worden gebracht van je pensionering.

 

Wanneer kan je het kapitaal van je groepsverzekering opnemen?

In principe krijg je je aanvullend pensioenkapitaal op het moment van je pensionering, wanneer je (vervroegd) wettelijk pensioen effectief ingaat. In bepaalde gevallen behoort het vroeger opnemen van het kapitaal uit je groepsverzekering echter wel tot de mogelijkheden. Hiervoor informeer je best bij je werkgever, die meer informatie kan geven over je persoonlijke situatie.

 

Wie bijna met pensioen gaat, denkt er misschien aan om een tweede verblijf te kopen. Dan is het interessant om weten dat je een deel van je groepsverzekering kan gebruiken om de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed (bv. een vakantiehuisje) te financieren als je pensioenreglement deze mogelijkheid voorziet. Als je groepsverzekering gekoppeld is aan een overlijdensdekking, kan je dat bedrag in pand geven om je aankoop of renovatie te voltooien. Deze en andere mogelijkheden worden verder besproken in 'Ik ga bouwen'.

 

Kapitaal of rente?

Je pensioenreglement vermeldt hoe je het gespaarde aanvullende pensioen kan opnemen: als kapitaal, waarbij het bedrag in één keer opgenomen wordt, of als periodieke rente.

 

 • Kapitaal

  Het bedrag opnemen in één keer is in ons land veruit de best gekende optie. Na de fiscale afhoudingen (zie verder) krijg je het volledige kapitaal bij je pensionering en ben je vrij om ermee te doen wat je wil. Belangrijk is het fiscale voordeel dat hiermee gepaard gaat. Let wel, het kapitaal in één keer opnemen houdt geen rekening met de inflatie en levensduur. Als je na je pensionering nog 25 jaar leeft, zal het leven tegen dan een stuk duurder geworden zijn. Bovendien is het vaak niet eenvoudig om verstandig met een groot kapitaal om te gaan.

   
 • Rente

  Bij een uitbetaling onder de vorm van een levenslange rente krijg je eigenlijk een extra inkomen bovenop je wettelijk pensioen. Deze rente wordt maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks uitgekeerd. Uitbetaling in rente kan wél rekening houden met variabelen zoals inflatie en levensduur, maar over het algemeen wordt aangenomen dat je nog een behoorlijke tijd moet leven na je pensioen (ongeveer 25 jaar) vooraleer deze keuze voordeliger uitpakt dan de eenmalige opname van je kapitaal.

Nog dit: als je pensioenreglement een opname in kapitaal voorziet, kan je deze achteraf nog laten omzetten naar een periodieke rente. Je kiest dan zelf voor een periodieke aanvulling bovenop je wettelijk pensioen.

bijna met pensioen
Je krijgt je aanvullend pensioenkapitaal bij je pensionering.
Fiscaliteit van je groepsverzekering
bijna met pensioen
Als je het aan het einde van je loopbaan wat rustiger aan wil doen, houd je best rekening met de mogelijke gevolgen voor je pensioen

Voorziet je pensioenreglement een uitbetaling onder de vorm van een kapitaal, dan wordt het totale brutokapitaal van je groepsverzekering inclusief de winstdeelneming belast op het moment dat je het kapitaal opneemt. Standaard worden een solidariteitsbijdrage en RIZIV-bijdrage afgehouden. Vervolgens wordt een bedrijfsvoorheffing geheven op het brutokapitaal zonder winstdeelneming en na vermindering van de solidariteits- en RIZIV-bijdrage.  

Voorziet je pensioenreglement een uitbetaling in rente, dan wordt van de brutorente enkel een RIZIV-bijdrage afgehouden. Er wordt bedrijfsvoorheffing geheven op de brutorente na vermindering van de RIZIV-inhouding en winstdelingen. De rente wordt in de personenbelasting belast volgens een progressief tarief (hoe hoger het bedrag, hoe hoger de belasting). 

Tot slot is er nog een derde optie, waarbij je pensioenreglement een opname in kapitaal voorziet, maar je nadien zelf kiest om je kapitaal om te zetten naar een periodieke rente. Ook hier is een specifieke fiscaliteit van toepassing. 

Een volledig overzicht van de fiscaliteit vind je op 'Belasting van je groepsverzekering'.

 

Loopbaan rustig afbouwen

Als je het aan het einde van je professionele carrière wat rustiger aan wil doen, zijn er verschillende opties zoals parttime werken, tijdskrediet en het vervroegd pensioen. Deze keuzemogelijkheden zijn erg populair, maar hebben ook mogelijke gevolgen voor de opbouw van je wettelijk en je aanvullend pensioen. 

 • Je wettelijk pensioen wordt voor een groot stuk berekend op basis van het aantal jaren dat je actief was. Vrijwillig deeltijds werken wordt bv. niet gelijkgesteld met tewerkstelling, waardoor je een stuk minder pensioenrechten opbouwt. Bij tijdskrediet daarentegen, ontvang je een RVA-uitkering en is die gelijkschakeling er wél, waardoor je je wettelijk pensioen niet ondermijnt. Meer informatie vind je op de website van de RVA.
 • Ook voor je aanvullend pensioen zijn er gevolgen. Afhankelijk van je groepsverzekering bouw je minder kapitaal op en verminderen of vervallen interessante dekkingen, zoals arbeidsongeschiktheid of je overlijdensdekking.
 • De keuze voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) of vervroegd pensioen beïnvloedt eveneens mee het opbouwen van je pensioenkapitaal.

 

Beslissen om het aan het einde van je loopbaan wat rustiger aan te doen, heeft dus wel wat gevolgen. Informeer je vooraf uitgebreid bij je personeelsdienst of bij de Federale Pensioendienst.

Denk aan je hospitalisatieverzekering

Met je pensioen komt er ook een einde aan sommige voordelen die je werden aangeboden door je werkgever. Zo bestaat de kans dat je beroepsgebonden hospitalisatieverzekering ten einde loopt. Niet getreurd, de wet voorziet dat je deze altijd individueel kan voortzetten met een minstens gelijkwaardige dekking.  

Je werkgever brengt je binnen de 30 dagen na het verlies van de beroepsgebonden verzekering op de hoogte van de mogelijkheid om deze individueel voort te zetten. Vanaf dan heb je opnieuw 30 dagen de tijd om bij je verzekeraar een voortzetting te vragen. Respecteer deze periode, want enkel zo blijf je verzekerd als voorheen.

Je zal dan voortaan zelf de premie van je hospitalisatieverzekering moeten betalen. Houd er rekening mee dat de premie voor een individuele hospitalisatieverzekering niet echt goedkoop is, zeker na je 65e. Het valt echter in alle gevallen aan te raden een goede hospitalisatieverzekering af te sluiten, net omdat de medische kosten zullen stijgen na je 65e. Sluit je hospitalisatieverzekering zeker af voor je 65e. Nadien kan je immers enkel nog een hospitalisatieverzekering afsluiten via je ziekenfonds, met minder uitgebreide dekkingen.

Vraag gerust meer informatie bij je personeelsdienst. Voor meer informatie over een individuele hospitalisatieverzekering bij AG Insurance kan je terecht op onze website voor particulieren.

Als je laatste beroepsgebonden hospitalisatieverzekering via AG Employee Benefits liep, kan je deze individueel voortzetten via continuation@aginsurance.be of via het aanvraagformulier.

bijna met pensioen
Een hospitalisatieverzekering via je werkgever kan je altijd individueel voortzetten.