Je staat er niet alleen voor

Als je zwaar ziek bent, heb je heel wat aan je hoofd. Je wil zo snel mogelijk een goede persoonlijke behandeling, maar dat vraagt – naast veel energie – een hele hap uit je budget. Gelukkig hoef je je over dit laatste geen zorgen te maken. De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen de behandelingskosten voor een zware ziekte het hele jaar door terug, ook los van een opname.

Hieronder beschrijven we de terugbetaling van de medische kosten bij een zware ziekte. De beschreven voorwaarden gelden voor een hospitalisatieverzekering via je werkgever bij AG Employee Benefits.
Wanneer is een ziekte een zware ziekte?
ernstig-ziek
Je hospitalisatieverzekering gebruikt een lijst met gedekte zware ziekten.

​Hoewel een hospitalisatieverzekering in principe enkel tussenkomt bij een ziekenhuisopname, maken de meeste verzekeraars een belangrijke uitzondering door de behandeling van een zware ziekte het hele jaar door terug te betalen. Hospitalisatieverzekeraars werken dan ook met een vooraf opgestelde lijst met ziekten die gedekt zijn in de speciale waarborg Zware ziekten. Deze lijst verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en bevat meestal 20 à 30 ziekten zoals kanker, leukemie, diabetes en multiple sclerose.

De behandelingskosten voor ziekten die niet in de lijst staan, worden enkel terugbetaald bij een rechtstreeks aan de ziekte gerelateerde ziekenhuisopname.

AG Employee Benefits dekt in de meeste plannen 30 zware ziekten. Om zeker te zijn van je waarborgen, vraag je dit best na bij je personeelsdienst. Of log in op My Global Benefits

Hoe gebruik je de waarborg Zware ziekten?

Algemene werking

Hieronder volgt de procedure bij AG Employee Benefits, maar andere verzekeraars hanteren een gelijkaardige werkwijze.

 • Diagnose
  Als je te horen krijgt dat je aan een zware ziekte lijdt, neem je best even de tijd om alles te laten bezinken.
 • Aanvraag en activatie
  Als je de eerste emoties verwerkt hebt, start je zo snel mogelijk je aanvraag om de waarborg Zware ziekten te activeren. Dit gebeurt schriftelijk via het schademeldingsformulier of online. Om de activatie te versnellen, bezorg je de adviserende arts van AG Employee Benefits een medisch verslag, opgesteld door je behandelende arts, met daarin de diagnose en de voorziene behandeling van je ziekte. Het schademeldingsformulier en het medisch verslag mogen samen via post of mail opgestuurd worden. De waarborg Zware ziekten zal geactiveerd worden zolang je in behandeling bent.
 • (Dag)opnames
  Heb je in het kader van je zware ziekte een geplande ziekenhuisopname (bv. chemotherapie of nierdialyse), dan kan je deze vooraf online, telefonisch of schriftelijk  melden. Je vindt alle uitgebreide uitleg hier terug.
 • Einde van de waarborg
  De waarborg eindigt als het medisch verslag toont dat je genezen bent en er geen tekenen meer zijn van de ziekte.
 • Herval
  Als de ziekte na een tijd terugkeert, kan de waarborg Zware ziekten opnieuw geactiveerd worden. In dat geval wordt de bovenstaande procedure herhaald.

 

Hoe vraag je de terugbetaling van je medische kosten?

Je mag alle medische kosten (facturen, attesten, ...) in verband met je zware ziekte verzamelen en ter terugbetaling opsturen. Dit kunnen ziekenhuisfacturen zijn, maar ook de aankoop van geneesmiddelen of behandelingen bij een specialist. Voor een vlotte behandeling van je dossier verzamel je de bewijzen van je kosten en stuur je ze best 2x per jaar door. Zo word je snel terugbetaald en behoud je het overzicht over de opgestuurde kosten.

Tip: bij het ziekenfonds kan je zowel online als in het kantoor een overzicht van je gemaakte medische kosten vragen.

ernstig-ziek
Je kan de activatie van de waarborg Zware ziekten versnellen door een medisch verslag bij te voegen.
Wat als je langere tijd arbeidsongeschikt bent?
ernstig-ziek
Een verzekering Arbeidsongeschiktheid zorgt voor een extra inkomen bovenop je wettelijk voorziene uitkering.

​Het is mogelijk dat je werkgever voor jou een verzekering Arbeidsongeschiktheid heeft afgesloten. Deze verzekering zorgt voor een bijkomend inkomen bovenop je wettelijk voorziene uitkering.

De waarborg Premievrijstelling zorgt er dan weer voor dat de regelmatige stortingen in je groepsverzekering gewoon doorgaan, ook als je lange tijd afwezig bent van je werk en je werkgever niet langer verplicht is premies te storten. De opbouw van je aanvullend pensioen komt dus niet in gevaar.

Als je via je werkgever verzekerd bent bij AG Employee Benefits kan je inloggen op My Global Benefits om te kijken of je werkgever voor jou een verzekering Arbeidsongeschiktheid of Premievrijstelling heeft afgesloten.