picture of coronavirus

Coronavirus (COVID-19): FAQ

 

​​​​​​​​Het coronavirus houdt een groot deel van de wereld in haar greep, en niemand blijft gespaard. We krijgen dan ook heel wat vragen over onze waarborgen gezondheidszorgen. Als je dankzij je werkgever een hospitalisatieverzekering en/of een verzekering ambulante zorgen bij AG hebt, vind je​ hieronder een overzicht van deze vragen.

Deze pagina wordt geüpdatet telkens er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn rond het coronavirus. (laatste update: 29/07/2020)​


​​UPDATE​: Wat gebeurt er met de dekking in het buitenland in de diverse zones (groen, oranje, rood)?​ 

Als je een essentiële reis maakt naar een land in de rode zone, blijf je gedekt in geval van ziekte, ongeval en repatriëring. Voor rode zones geldt echter een afreisverbod voor niet-essentiële reizen, gehandhaafd door de Belgische overheid.

Als je naar een land in een groene of oranje zone reist, ben je gedekt in geval van ziekte, ongeval en repatriëring. Deze dekking blijft verworven, ook al wijzigt de status van het land tijdens jouw verblijf in een rode zone. Het spreekt voor zich dat je zeker in de rode zones maar ook daarbuiten altijd de instructies van de lokale en Belgische autoriteiten strikt en volledig moet opvolgen.

Wat gebeurt er met je verzekeringsdekkingen als je corona-ouderschapsverlof neemt? 

Als gevolg van de coronacrisis en de sluiting van de scholen kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of een kind met een beperking jonger dan 21, nu tot 30 juni 2020 corona-ouderschapsverlof opnemen. AG beschouwt corona-ouderschapsverlof als gewoon ouderschapsverlof. Dit betekent dat de regels van het gewone ouderschapsverlof ook gelden voor corona-ouderschapsverlof. 

Je werkgever moet je op de hoogte brengen van de mogelijke gevolgen van dit verlof voor je verzekeringen (pensioen, overlijden, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling).


Worden medische kosten gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus (COVID-19) gedekt door je hospitalisatieverzekering?​

Alle hospitalisatieverzekeringen van​ AG​ ​​​betalen deze medische kosten terug. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie.

De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, uitgevoerd zijn door een erkend arts en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid.

Als je werkgever voor jou een verzekering ambulante zorgen afsloot, dan zijn ook de medische kosten buiten het ziekenhuis gedekt, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.


Worden ook de kosten voor het screenen en testen op het coronavirus terugbetaald?​

Als je werkgever via AG Employee Benefits een hospitalisatieverzekering​ heeft afgesloten voor jou en/of je familie, worden de kosten voor deze behandelingen terugbetaald als ze een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling, uitgevoerd worden door een wettelijk erkende arts en vallen onder het wettelijk kader van de Belgische Sociale Zekerheid. ​De overheid heeft instructies gegeven geen kosten aan te rekenen voor tests op COVID-19. De kosten zijn volledig ten laste van het RIZIV.​

​Louter preventieve screening op het coronavirus valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt door onze polissen.​


Wat als je door het coronavirus in quarantaine moet verblijven? Ben je dan gedekt door je hospitalisatieverzekering?​

Als je door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie. Dit gebeurt in principe op kosten van de plaatselijke of Belgische overheid. ​

Ben je ziek en moet je – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.​


Een groot deel van de medische beroepen mag in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus. Worden deze teleconsultaties terugbetaald?​

Teleconsultaties worden door het RIZIV tijdelijk erkend als een specifiek type consultatie. Voor huisartsconsultaties worden de kosten rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds van de patiënt. Voor deze consultaties wordt geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend. Er is dus ook geen door AG terug te betalen persoonlijk aandeel.​

Voor andere consultaties gelden de gebruikelijke terugbetalingsvoorwaarden. Zo dienen de zorgen steeds door een dokter voorgeschreven te zijn in het kader van een door het RIZIV erkend curatief traject. En hangt de uiteindelijke eventuele terugbetaling en het terugbetaalde bedrag af van het type plan (hospitalisatie of ambulante zorgen). ​


Ziekenhuizen verplaatsen opnames voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen naar een latere datum om plaats te maken voor coronapatiënten. Wat betekent dit voor de terugbetaling van de aan deze hospitalisaties gerelateerde ambulante medische zorgen vóór de opname?​

Als je geplande opname door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt AG tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden en als de opname al vooraf gemeld werd aan onze medische diensten (bijv. via Medi-Assistance).​

Een voorbeeld: Stel dat je een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020, en deze door de coronamaatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 mei 2020. Als je hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 1 maart 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 mei 2020.

We vragen je wel om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum.​


Wat als je ziek bent door het coronavirus en lange tijd niet kan werken? Ben je dan gedekt door de verzekering gewaarborgd inkomen via je werkgever?​

Als je door besmetting met het coronavirus voor langere tijd ziek bent en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid.

  • ​De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt je loon verder betaald door je werkgever.
  • Nadien val je terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid.
  • Als je werkgever voor jou een verzekering gewaa​​r​borgd inkom​en​ afsloot, he​b je recht op een bijkomende inkomen, bovenop de tussenkomst door de sociale zekerheid.​