formulieren Pension@Work

 

Voor elk type van (groepsverzekerings)plan bestaan er specifieke formulieren. Om u zo goed mogelijk verder te kunnen helpen, is het belangrijk dat u de juiste formulieren invult.

Voor informatie over uw plantype kan u terecht bij uw Human Resources-dienst.

 

​​​

Een arbeidsongeschiktheid melden

  • Aangifte

NL

FR

  • Medisch getuigschrift

 

NL

 

FR

 

 

 

 

Uw persoonlijke keuzes aanpassen

 

NL

 

FR

 

 

 

 

Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden

 

NL

 

FR

 

 

 

 

  • ​uitlegnota bij aanduiding /wijziging van begunstigde(n)

NL

FR

EN

  • afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)​

NL

FR

  • afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)​

NL

FR

Vereffening in het buitenland van prestaties afkomstig van een groepsverzekering

NL

FR

EN

DE

ES

Attest - Bevestiging van de gegevens van het bankrekeningnummer

NL

FR

EN

DE

Attest van activiteit tot aan de wettelijke pensioenleeftijd 

NL

FR

Verklaring van Wettelijk Pensioen vóór de 62e verjaardag

NL FR