/SiteCollectionImages/header05_zonder_MA.jpg
/_Layouts/15/images/AG.GHP/Header_positive_line.png

Een ziekenhuisopname melden …

... zonder Medi-Assistance.

​Net terug thuis? Of wordt u binnenkort opgenomen?

AG Employee Benefits regelt bij een ziekenhuisopname de terugbetaling van uw medische kosten op een snelle en eenvoudige manier. U betaalt zelf de ziekenhuis- en andere facturen en stuurt deze nadien ter terugbetaling naar onze beheersdienst.

Een opname melden doet u via onderstaand schademeldingsdocument. Vul dit nauwkeurig in: hoe vollediger de informatie, hoe vlotter uw dossier behandeld kan worden. De kosten in verband met uw opname (de ziekenhuisfactuur, maar ook consultaties bij de dokter of specialist, geneesmiddelen, behandeling bij de kinesist, …) mag u samen met de aangifte meesturen. Ook als u nadien nog facturen ontvangt, kunnen deze in aanmerking komen voor een terugbetaling. Hoe u efficiënt uw kosten naar ons stuurt, staat uitgelegd in het document 'Procedure voor het indienen van medische kosten'. Ook dat document vindt u hieronder terug.

1) Schademeldingsformulier

Vul dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in om uw ziekenhuisopname te melden. Bezorg het ons samen met uw gemaakte medische kosten, via post of mail. Het schademeldingsdocument moet u slechts 1x per opname invullen.

2) Medische kosten in verband met een ziekenhuisopname of een zware ziekte

Dit formulier ‘Procedure voor het indienen van medische kosten’ bevat alle informatie die nodig is voor een vlotte dossierbehandeling. Voeg het ingevulde formulier toe bij uw kostennota’s.

Stuur uw schademelding en kostennota's naar:

AG Insurance
Dienst Health Care

Emile Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

of

health.corporate@aginsurance.be

Tip: We raden u aan ons de schademelding samen met de hospitalisatiefactuur en eventuele andere medische kostennota's te bezorgen. Zo heeft uw beheerder
        onmiddellijk alle nodige gegevens om uw dossier vlot en correct te behandelen, wat meteen de afhandeling van uw dossier versnelt.