/SiteCollectionImages/header10_sol_hospi.jpg
/_Layouts/15/images/AG.GHP/Header_positive_line.png

Hospicare

Wat omvat deze verzekering?

​​​De meest uitgebreide hospitalisatieverzekering op de markt

Dankzij uw werkgever hebt u Hospicare, de hospitalisatieverzekering die bij een ziekenhuisopname uw medische kosten dekt. Hieronder vindt u een overzicht van de ruime waarborgen.

Opgelet: dit is een algemeen overzicht van de waarborgen Hospicare Flexible. Sommige waarborgen kunnen niet van toepassing op het door uw werkgever onderschreven plan. Mogelijk werd er in uw beroepsgebonden contract een jaarlijkse vrijstelling opgenomen.Voor een volledige beschrijving van de waarborgen en voorwaarden kan u terecht bij uw personeelsdienst.

Hospitalisatie

Een terugbetaling van de medische kosten bij een ziekenhuisopname (incl. ​dagopname):

verblijf in een eenpersoonskamer;
medische erelonen, onderzoeken, behandelingen en geneesmiddelen;
prothesen, -implantaten en andere medische apparaten (onder bepaalde voorwaarden);
thuisbevallingen (forfaitaire tussenkomst);
rooming-in
(dringend) vervoer naar het ziekenhuis of tussen 2 ziekenhuizen;

Ambulante voor- en nazorg

De kosten voor ambulante medische zorgen, verstrekt voor en na een ziekenhuisopname, worden terugbetaald als ze verband houden met de reden van opname.

Denk o.a. aan geneesmiddelen, medische erelonen (huisarts, specialist, …), paramedische erelonen (kinesist, orthopedist, …), verpleging en thuiszorg, prothesen en orthopedische materialen (brillenglazen, contactlenzen, (huren van) krukken, …), … Afhankelijk van uw polis bedraagt de gedekte pre- en postperiode 1-3 maanden of 2-6 maanden. Bv. 1 - 3: bij een opname van 10 juni t.e.m. 15 juni zullen medische voor- en nabehandelingskosten terugbetaald worden als zij gemaakt werden na 9 mei en voor 16 september. 

Zware ziekten

De kosten nodig voor de behandeling van een zware ziekte worden het hele jaar door terugbetaald, zelfs als er geen sprake is van een ziekenhuisopname. Er is ook geen vrijstelling van toepassing.

 

Deze waarborg is van toepassing op een lijst van 30 zware ziekten.  

Dekking en bijstand in het buitenland

Dezelfde uitgebreide waarborgen in België (Hospitalisatie, Pre- en post en Zware ziekten) gelden natuurlijk ook in het buitenland. Bovendien wordt de opnamefactuur in het buitenland rechtstreeks afgehandeld tussen AG Insurance en het ziekenhuis, dankzij de derdebetalersregeling. Tot slot is ook de repatriëring van de verzekerde gezinsleden inbegrepen in de waarborg.

Meer weten? Download dan onze handige flyer!

Optie Medi-Assistance

De derdebetalersregeling van AG Insurance. Het principe is simpel: u doet – liefst vooraf – aangifte van uw ziekenhuisopname, en na aanvaarding van uw dossier regelt AG Insurance de opnamefactuur rechtstreeks met het ziekenhuis. U hoeft tijdens uw opname niets te betalen – zelfs geen voorschot – en bent meteen zeker over de aanvaarding en (terug)betaling van uw dossier. Bovendien hebt u met Medi-Assistance recht op bijkomende diensten, zoals huishoudhulp en postnatale zorgen.

Medi-Assistance of niet? U herkent het meteen aan uw kaartje. Staat het Medi-Assistancelogo erop, dan heeft uw werkgever deze waarborg voor u onderschreven.

Een opname melden doet u zo.

Optie Delta

Een pakket met uitbreidende waarborgen voor uw Hospicare verzekering:

voor- en nazorgperiode 2 maanden voor en 6 maanden na de ziekenhuisopname;
terugbetaling alternatieve geneeskunde (osteopathie, chiropraxie, homeopathie en acupunctuur) aan 50 %, voor en na een opname of binnen de  
           behandeling van een zware ziekte;
terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen (max. 1000 euro);
vergoeding van palliatieve zorgen, thuis en in een erkend dagcentrum.

Meer weten over Delta? Download snel de flyer