Bij leven op 01/02/2025

 
Hier vindt u waar u recht op hebt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum (= 65 jaar).
 
Kapitaal:
 
Wat ontvangt u bij pensionering?

Indien u uw premies fiscaal in mindering bracht en het contract werd afgesloten:

vóór de 55ste verjaardag:
dan wordt op 60 jaar het gegeven bedrag verminderd met een taks van 10 %
dan wordt op 65 jaar uw kapitaal niet meer belast. 

 

na de 55ste verjaardag:
dan wordt een taks van 10 % ingehouden op de 10de verjaardag van het contract. Uw kapitaal wordt op einddatum dan niet meer belast.
of op het moment van de uitbetaling bij een opname voor de 10de verjaardag, wordt het percentage van de taks bepaald in functie van uw leeftijd op het moment van opname.

Indien u uw premies niet fiscaal in mindering bracht:

dan ontvangt u het gegeven bedrag. Hierop worden geen inhoudingen uitgevoerd.


 

Opgelet: het bedrag kan evolueren bij wijziging van het premiebedrag.

 
Kapitaal winstdeelname:

Een bijkomend rendement dat u van AG Employee Benefits ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement.