Bij leven op 01/02/2025

Hier vindt u het bedrag waar u recht op hebt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar.

Verworven prestaties:
Dit is het brutobedrag dat u op de voorziene pensioendatum zal ontvangen mocht u vanaf de situatiedatum (vermeld op de fiche) niet meer in dienst zijn. Dit is in de veronderstelling dat u uw reserves in uw plan bij AG Insurance laat staan. Eventuele wijzigingen na de situatiedatum zoals bv. deeltijds werken zullen een impact hebben op het bedrag van de verworven prestaties.
Kapitaal (verworven prestaties inbegrepen)

Als u bij pensionering nog bij uw huidige werkgever tewerkgesteld bent, ontvangt u het gesimuleerd kapitaal en het kapitaal winstdeelname.


 

Gesimuleerd kapitaal: een schatting van het kapitaal dat u bij uw pensioen zal ontvangen. U krijgt dit als u nog in leven bent op de voorziene pensioendatum, op voorwaarde dat:
• de premie leven niet evolueert en zonder onderbreking betaald wordt tot aan de vervaldatum
• uw keuzes onveranderd blijven tot op de vervaldatum
• bepaalde parameters waarop het kapitaal berekend wordt (bv. loon of tewerkstellingspercentage) onveranderd blijven
• uw groepsverzekering niet gewijzigd wordt


Het gaat om een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. ​


Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving samen ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?